Johtavan rakennustarkastajan julkipanolista viikko 37

Kuulutusaika

10.9.2020 - 25.9.2020

Kuulutus

 

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt 09.09.2020 seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.09.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa. Julkipanolista liitteenä.