Johtavan rakennustarkastajan julkipanolista viikko 31

Kuulutusaika

30.7.2020 - 14.8.2020

Kuulutus

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt 29.07.2020 seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.07.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa. Julkipanolista liitteenä.