Johtavan rakennustarkastajan julkipanolista viikko 26

Kuulutusaika

25.6.2020 - 10.7.2020

Kuulutus

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt 24.06.2020 seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.06.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa. Julkipanolista liitteenä.