Johtavan rakennustarkastajan julkipanolista viikko 25

Kuulutusaika

18.6.2020 - 6.7.2020

Kuulutus

 

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt 17.06.2020 seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.06.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa. Julkipanolista liitteenä.