Ajoneuvojen varastosiirtopäätökset 1.2.2021

Kuulutusaika

1.2.2021 - 9.3.2021

Kuulutus

Ajoneuvojen varastosiirtopäätökset liitteenä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.