Ajoneuvojen varastosiirtopäätökset 2.9.2020

Kuulutusaika

2.9.2020 - 9.10.2020

Kuulutus

Ajoneuvojen varastosiirtopäätökset liitteenä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.