§ 10 ***** , vesistötietojen päivittäminen

Lataa 

TUUDno-2018-90

Päätöspäivämäärä

22.10.2018

Päätöksen tekijä

Ympäristökeskuksen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön (valtuusto 11.12.2017 § 223) liite: Toimivalta/talousasiat

Päätös

Päätän esittelijän ehdotuksen mukaisesti teettää ympäristökeskuksen sopijakuntien vesistötietojen päivitystyön palkkiospimusmenettelyllä *****. Päivitystyöstä maksetaan 16,38 €/h suuruinen palkkio, kuitenkin enintään 1 880 euroa. Toimeksiannon palkkio maksetaan ympäristönsuojelun tulosyksikön (18313201) asiantuntijapalveluiden tililtä 43410 ***** laskutuksesta.

Allekirjoitus

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus