§ 10 Vesikasvillisuuden niittotyöt Keravanjoessa

Lataa 

TUUDno-2018-131

Päätöspäivämäärä

22.3.2018

Päätöksen tekijä

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Päätöksen perustelut

kv 11.12.2017 § 223, kh 5.3.2018 § 82

Päätös

Päätän tilata Keravanjoen vesikasvillisuuden niittotyön tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa Kaislapojat/Tmi Asmo Paloniittyltä. Työ tehdään tarjouksen mukaisin yksikköhinnoin. Työn kustannuarvio on noin 5000 euroa (alv 0 %). Jos arviohinta uhkaa ylittyä oleellisesti, tulee ylityksestä sopia etukäteen tilaajan kanssa. Ennen työn aloittamista sovitaan paikat, jonne niitetyt vesikasvit uitetaan nostoa ja poiskuljetusta varten. Tilaaja vastaa nostopaikalle toimitetun kasvillisuuden jatkokäsittelystä. Tilaaja tekee ilmoituksen niittotöistä vähintään 30 vrk ennen töiden aloittamista Uudenmaan ely-keskukseen.

 

Allekirjoitus

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Organisaatiotieto

Kuntakehitys ja tekniikka