§ 6 Tutkimuslupa / Kenttälä Eija ja Roininen Katja

Lataa 

TUUDno-2018-124

Päätöspäivämäärä

23.3.2018

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatuspäällikkö

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.5.2017 § 43

Kasvatus- ja sivistystoimen toimintasääntö: Varhaiskasvatuspäällikön toimivaltuudet

Päätös

Myönnän tutkimusluvan anomuksen mukaisesti.

Tutkimustyössä ja aineiston käsittelyssä tähdennetään erityisesti vaitiolovelvollisuutta. Tutkimus ei saa sisältää henkilöiden tunnistetietoja eikä tutkimuksesta synny rekisteriä. Aineisto tulee käsitellä loppuraportissa ilman nimiä ja tunnistamattomana tilastotietona. Tutkimustyötä sitoo tutkimustyön yleiset eettiset periaatteet ja tutkimus aineisto tulee hävittää tutkimuksen valmistuttua. Valmiista tutkimusraportista edellytetään lähettämään kappaleet luvan myöntäneelle taholle.

 

Allekirjoitus

varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen

Organisaatiotieto

Kasvatus- ja sivistystoimi