§ 35 Monitoimilaitteen hankinta Roinilan varhaiskasvatusyksikköön

Lataa 

TUUDno-2018-188

Päätöspäivämäärä

13.9.2018

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatuspäällikkö

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 11.12.2017 § 223: Toimivalta talousasioissa

Päätös

Päätän, että Roinilan varhaiskasvatusyksikköön hankitaan monitoimilaite esityksen mukaisesti.

 

Allekirjoitus

Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö

Organisaatiotieto

Kasvatus- ja sivistystoimi