§ 23 Riihikallion koulu, rakennushistoriallinen selvitys

Lataa 

TUUDno-2018-905

Päätöspäivämäärä

20.6.2018

Päätöksen tekijä

Tilakeskuksen päällikkö

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö toimivalta: talousasiat.

Päätös

Päätän seuraavaa

•    antaa Riihikallion koulun rakennushistoriallisen selvityksen laadinnan Tengbom Oy:lle tarjouksen, päivätty 7.6.2018, mukaan kattohintaan 11 804 euroa, alv. 0%, arvioitu työmäärä 156 tuntia.  
•    työn tulee olla valmis marraskuun 2018 loppuun mennessä
•    työ laskutetaan kuukausittain toteutuneiden työtuntien mukaan henkilöryhmittäin eriteltyinä
•    lisä- ja muutostyöt tehdään puitesopimuksen mukaisin tuntihinnoin, niiden tekeminen edellyttää tilaajan kirjallista hyväksyntää

 

Allekirjoitus

Ritva Lappalainen, tilakeskuksen päällikkö

Organisaatiotieto

Kuntakehitys ja tekniikka