§ 23 Tupakkalain mukainen tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupapäätös HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Alepa Kerava, lupanumero 71804982.

Lataa 

TUUDno-2019-1660

Päätöspäivämäärä

29.8.2019

Päätöksen tekijä

Terveystarkastaja

Päätöksen perustelut

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti on järjestetty siten, että se täyttää tupakkalain (549/2016) 45 §:n vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytykset eikä estettä luvan myöntämiselle ole.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakkalain (549/2016) 44 §:ssä tarkoitettu vähittäismyyntilupahakemus sekä sosiaali- ja terveysministeriön tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä antamassa asetuksessa (593/2016) tarkoitettu omavalvontasuunnitelma.

Päätös

Päätän myöntää HOK-Elanto Liiketoiminta Oy luvan tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin hakemuksen mukaisesti kahdessa myyntipisteessä Alepa Kerava nimisessä paikassa, osoitteessa Lintulammenkatu 2 A, 04250 Kerava. Päätöksen liitteenä toimitettava erillinen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa on pidettävä asiakkaiden nähtävillä myyntipisteessä.

Päätöksen voimassaolo

Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.

Tietojen muutos

Luvanhaltijan on ilmoitettava vähittäismyyntiluvan myöntäjälle lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja vähittäismyynnin lopettamisesta.

Lupamaksu

150 euroa, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 9.4.2019 hyväksymän taksan mukaisesti.

Vuosittainen valvontamaksu vuodelle 2019 on 200 euroa/ myyntipiste. Vuoden 2020 valvontamaksuun voi vielä tulla muutoksia.

Lasku

HOK-Elanto Liiketoiminta Oy

Verkkolaskuosoite: 003718379573

Verkkolaskuoperaattori: OpusCapita Oy

 

y-tunnus: 1837957-3

Sovelletut oikeusohjeet

Tupakkalaki (549/2016) 44 §, 45 §, 46 §, 54 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä (593/2016) 4 §

Hallintolaki (434/2003 § 43 mom.3)

Kuntalaki (365/1995 § 89)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.4.2019 § 27)

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

 

Allekirjoitus

Tapio Multanen, terveystarkastaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus