§ 17 Tupakkalain mukainen tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupapäätös R-kioski Kerava tori, lupanumero 71804836.

Lataa 

TUUDno-2019-1234

Päätöspäivämäärä

5.7.2019

Päätöksen tekijä

Terveystarkastaja

Päätöksen perustelut

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on järjestetty siten, että se täyttää tupakkalain (549/2016) 45 §:n vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytykset eikä estettä luvan myöntämiselle ole.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakkalain (549/2016) 44 §:ssä tarkoitettu vähittäismyyntilupahakemus sekä sosiaali- ja terveysministeriön tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä antamassa asetuksessa (593/2016) tarkoitettu omavalvontasuunnitelma.

 

Päätös

Päätän myöntää 1369 Marko Heino Oy: lle  luvan tupakkatuotteiden vähittäismyyntiin hakemuksen mukaisesti kahdessa myyntipisteessä kioskissa, nimeltään R-kioski Kerava tori, osoitteessa Aleksis Kiven tie 3, 04200 Kerava. Päätöksen liitteenä toimitettava erillinen tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa on pidettävä asiakkaiden nähtävillä myyntipisteessä.

Päätöksen voimassaolo

Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.

Tietojen muutos

Luvanhaltijan on ilmoitettava vähittäismyyntiluvan myöntäjälle lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja vähittäismyynnin lopettamisesta.

Lupamaksu

300 euroa kahdelle myyntipisteelle, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 13.12.2016 hyväksymän taksan mukaisesti.

Vuosittainen valvontamaksu vuodelle 2019 on 200 euroa/ myyntipiste. Vuoden 2020 valvontamaksuun voi vielä tulla muutoksia.

Lasku

1369 Marko Heino Oy

PL 5393

70701 Kuopio

y-tunnus: 2681966-3

Sovelletut oikeusohjeet

Tupakkalaki (549/2016) 44 §, 45 §, 46 §, 54 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä (593/2016) 4 §

Hallintolaki (434/2003 § 43 mom.3)

Kuntalaki (365/1995 § 89)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus