§ 8 Tupakkalain mukainen tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupapäätös Nummisten koski Oy, Kohina, Mäntsälä, lupanumero 71804640

Lataa 

TUUDno-2019-377

Päätöspäivämäärä

8.3.2019

Päätöksen tekijä

Terveystarkastaja

Päätöksen perustelut

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti on järjestetty siten, että se täyttää tupakkalain (549/2016) 45 §:n vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytykset eikä estettä luvan myöntämiselle ole.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat
Tupakkalain (549/2016) 44 §:ssä tarkoitettu vähittäismyyntilupahakemus sekä sosiaali- ja terveysministeriön tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä antamassa asetuksessa (593/2016) tarkoitettu omavalvontasuunnitelma.

Päätös

Päätän myöntää Nummisten Koski Oy:lle luvan tupakkatuotteiden vähittäismyyntiin yhdessä myyntipisteessä Kohinassa, osoitteessa Pornaistentie 777, 04660 Mäntsälä. Päätöksen liitteenä toimitettava erillinen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa on pidettävä asiakkaiden nähtävillä myyntipisteessä.


Päätöksen voimassaolo
Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.

Tietojen muutos
Luvanhaltijan on ilmoitettava vähittäismyyntiluvan myöntäjälle lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja vähittäismyynnin lopettamisesta.

Lupamaksu
150 euroa, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 13.12.2016 hyväksymän taksan mukaisesti.

Vuosittainen valvontamaksu vuodelle 2019 on 200 euroa/ myyntipiste.

Lasku

Nummisten Koski Oy
Hakalanpolku 28
07190 Halkia

y-tunnus: 2973723-3


Sovelletut oikeusohjeet
Tupakkalaki (549/2016) 44 §, 45 §, 46 §, 54 §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä (593/2016) 4 §
Hallintolaki (434/2003 § 43 mom.3)
Kuntalaki (365/1995 § 89)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Allekirjoitus

Niina Leikoski, terveystarkastaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus