§ 1 Tupakkalain mukainen tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupapäätös 1588 Häklit Oy, R-kioski Mäntsälä Keskuskatu 6, lupanumero 71804500

Lataa 

TUUDno-2019-82

Päätöspäivämäärä

18.1.2019

Päätöksen tekijä

Terveystarkastaja

Päätöksen perustelut

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti on järjestetty siten, että se täyttää tupakkalain (549/2016) 45 §:n vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytykset eikä estettä luvan myöntämiselle ole.
 

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat
Tupakkalain (549/2016) 44 §:ssä tarkoitettu vähittäismyyntilupahakemus sekä sosiaali- ja terveysministeriön tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä antamassa asetuksessa (593/2016) tarkoitettu omavalvontasuunnitelma.

Päätös

Päätän myöntää 1588 Häklit Oy:lle luvan tupakkatuotteiden vähittäismyyntiin kahdessä myyntipisteessä R-kioski Mäntsälä Keskuskatu 6:ssä, osoitteessa Keskuskatu 6, 04600 Mäntsälä. Päätöksen liitteenä toimitettava erillinen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa on pidettävä asiakkaiden nähtävillä myyntipisteessä.


Päätöksen voimassaolo
Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.

Tietojen muutos
Luvanhaltijan on ilmoitettava vähittäismyyntiluvan myöntäjälle lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja vähittäismyynnin lopettamisesta.

Lupamaksu
150 euroa, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 13.12.2016 hyväksymän taksan mukaisesti.

Vuosittainen valvontamaksu vuodelle 2019 on 200 euroa/ myyntipiste.

Lasku

Verkkolaskuosoite: 003728371815, operaattori Ropo Capital Oy

tai

1588 Häklit Oy
PL 5393
70701 Kuopio

y-tunnus: 2837181-5


Sovelletut oikeusohjeet
Tupakkalaki (549/2016) 44 §, 45 §, 46 §, 54 §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä (593/2016) 4 §
Hallintolaki (434/2003 § 43 mom.3)
Kuntalaki (365/1995 § 89)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9
 

Allekirjoitus

Niina Leikoski, terveystarkastaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus