§ 49 Päätös tupakointikieltohakemuksesta, As Oy Järvenpään Metsolankannel, Metsolantie 81, 04430 Järvenpää

Lataa 

TUUDno-2018-1426

Päätöspäivämäärä

28.11.2018

Päätöksen tekijä

Terveystarkastaja

Päätöksen perustelut

As Oy Järvenpään Metsolankannel on toimittanut 29.10.2018 Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön huoneistojen hallinnassa olevilla parvekkeilla.

Hakemukseen on liitetty taloyhtiön yhtiökokouksen lainvoimainen päätös kiellon hakemisesta, yhtiöjärjestys sekä selvitys asuntojen haltijoiden kuulemisesta. Tupakansavun kulkeutumisreitit parvekkeille, tuuletusikkunoihin ja asuntoihin käyvät ilmi julkisivukuvista.

Päätös

Taloyhtiön As Oy Järvenpään Metsolankannel hakemuksen mukaisesti määrään tupakkalain 549/2016 79 §:n mukaisen tupakointikiellon taloyhtiön huoneistojen
hallinnassa oleville parvekkeille.

Päätöksen perustelut
Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Taloyhtiön As Oy Järvenpään Metsolankannel hakemuksessa annettujen tietojen perusteella tupakansavun kulkeutuminen parvekkeilta asuntoihin ja toisille parvekkeille muutoin kuin poikkeuksellisesti on mahdollista, koska parvekkeet ja tuuletusikkunat sijaitsevat lähellä tosiaan.

Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Maksu
Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 kohdan mukaisesti maksu. Maksu on Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 13.12.2016 hyväksymän taksan mukaisesti 350 €.

Lasku
As Oy Järvenpään Metsolankannel
c/o Mer-Yhtiöt Oy
Alhotie14
04430 Järvenpää
y-tunnus: 1891273-7

Sovelletut oikeusohjeet
Tupakkalaki (549/2016)
Hallintolaki (434/2003 § 43 mom.3)
Kuntalaki (365/1995 § 89)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta 13.9.2016 § 12)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa
(Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)

Liitteet
Päätösotteen jakelulista.
 

Allekirjoitus

Ari Antila, terveystarkastaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus