§ 4 Päätös nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa Ruokastoppi Oy, Neste K Tuuliruusu, Mäntsälä

Lataa 

TUUDno-2018-1724

Päätöspäivämäärä

18.1.2019

Päätöksen tekijä

Terveystarkastaja

Päätöksen perustelut

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntipaikka on elintarvikemyymälä, joka on rekisteröity elintarvikehuoneistoksi. Elintarvikemyymälä on säännöllisessä valvonnassa oleva huoneisto, jossa on tupakkalain 549/2016 edellyttämä tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa ja siihen kuuluva omavalvontasuunnitelma.

Päätös

Päätän myöntää Ruokastoppi Oy:lle luvan nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntiin Neste K Tuuliruusussa Mäntsälässä hakemuksen mukaisesti 2 myyntipisteeseen.

Myynnissä on noudatettava lupahakemuksessa esitettyjä selvityksiä nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvonnasta. Mikäli Fimea lääkelain nojalla antaa määräyksiä tai ohjeita, on ne myynnissä huomioitava. Hakijan on ilmoitettava kirjallisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, jos lupahakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai valmisteiden myynti lopetetaan.

Päätöksen voimassaolo

Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.

Lupamaksu

75 euroa, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 13.12.2016 hyväksymän taksan mukaisesti.

Vuosittainen valvontamaksu vuodelle 2019 on 35 euroa ensimmäiseltä myyntipisteeltä ja seuraavilta 3,5 euroa.

Lasku

Ruokastoppi Oy

Hämeenlinnanväyläntie 601

01700 Vantaa

y-tunnus: 2376163-8

Sovelletut oikeusohjeet

Lääkelaki (1987/395)

Tupakkalaki (549/2016)

Hallintolaki (434/2003 § 43 mom.3)

Kuntalaki (365/1995 § 89)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Allekirjoitus

Niina Leikoski, terveystarkastja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus