§ 41 Päätös nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa 1588 Häklit Oy, R-kioski Mäntsälä Keskuskatu 4

Lataa 

TUUDno-2018-1264

Päätöspäivämäärä

21.9.2018

Päätöksen tekijä

Terveystarkastaja

Päätöksen perustelut

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntipaikka on kioski, joka on rekisteröity elintarvikehuoneistoksi. Kioski on säännöllisessä valvonnassa. Siellä on tupakkalain 549/2016 edellyttämä tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa ja siihen kuuluva omavalvontasuunnitelma.

Päätös

Päätän myöntää 1588 Häklit Oy:lle luvan nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntiin R-kioski Mäntsälä Keskuskatu 4:ssä hakemuksen mukaisesti 1 myyntipisteeseen. 


Myynnissä on noudatettava lupahakemuksessa esitettyjä selvityksiä nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvonnasta. Mikäli Fimea lääkelain nojalla antaa määräyksiä tai ohjeita, on ne myynnissä huomioitava. Hakijan on ilmoitettava kirjallisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, jos lupahakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai valmisteiden myynti lopetetaan.

Päätöksen voimassaolo
Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.

Lupamaksu
75 euroa, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 13.12.2016 hyväksymän taksan mukaisesti.
 

Vuosittainen valvontamaksu vuodelle 2018 on 35 euroa ensimmäiseltä myyntipisteeltä ja seuraavilta 3,5 euroa.

Lasku

Verkkolaskuosoite: 003728371815, operaattori Ropo Capital Oy

tai

1588 Häklit Oy
PL 5393
70701 Kuopio

y-tunnus: 2837181-5


Sovelletut oikeusohjeet
Lääkelaki (1987/395)
Tupakkalaki (549/2016)
Hallintolaki (434/2003 § 43 mom.3)
Kuntalaki (365/1995 § 89)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Allekirjoitus

Niina Leikoski, terveystarkastaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus