§ 36 Päätös nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa Pyörre & Tamm Oy, K-Supermarket Lähde

Lataa 

TUUDno-2018-1187

Päätöspäivämäärä

11.9.2018

Päätöksen tekijä

Terveystarkastaja

Päätöksen perustelut

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntipaikka on elintarvikemyymälä, joka on rekisteröity elintarvikehuoneistoksi. Elintarvikehuoneisto on säännöllisessä valvonnassa. Siellä on tupakkalain 549/2016 edellyttämä tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa ja siihen kuuluva omavalvontasuunnitelma.

Päätös

Päätän myöntää Pyörre & Tamm Oy:lle luvan nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntiin K-Supermarket Lähteessä hakemuksen mukaisesti 3 myyntipisteeseen.

Myynnissä on noudatettava lupahakemuksessa esitettyjä selvityksiä nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvonnasta. Mikäli Fimea lääkelain nojalla antaa määräyksiä tai ohjeita, on ne myynnissä huomioitava. Hakijan on ilmoitettava kirjallisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, jos lupahakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai valmisteiden myynti lopetetaan.

Päätöksen voimassaolo

Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.

Lupamaksu

75 euroa, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 13.12.2016 hyväksymän taksan mukaisesti.

Vuosittainen valvontamaksu vuodelle 2018 on 35 euroa ensimmäiseltä myyntipisteeltä ja seuraavilta 3,5 euroa.

Lasku

Pyörre & Tamm Oy

Kiljavantie 1

05200 Rajamäki

 

y-tunnus: 2647562-9

Sovelletut oikeusohjeet

Lääkelaki (1987/395)

Tupakkalaki (549/2016)

Hallintolaki (434/2003 § 43 mom.3)

Kuntalaki (365/1995 § 89)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Allekirjoitus

Saara Nironen, terveystarkastaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus