§ 24 Päätös nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Alepa Kerava, Lintulammenkatu 2 A, 04250 Kerava.

Lataa 

TUUDno-2019-1669

Päätöspäivämäärä

29.8.2019

Päätöksen tekijä

Terveystarkastaja

Päätöksen perustelut

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntipaikka on vähittäismyymälä, joka on rekisteröity elintarvikehuoneistoksi. Elintarvikehuoneisto on säännöllisessä valvonnassa. Siellä on tupakkalain 549/2016 edellyttämä tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa ja siihen kuuluva omavalvontasuunnitelma.

Päätös

Päätän myöntää HOK-Elanto Liiketoiminta Oy: lle luvan nikotiinikorvaushoitovalmisteiden Alepa Kerava hakemuksen mukaisesti 5 myyntipisteeseen.

Myynnissä on noudatettava lupahakemuksessa esitettyjä selvityksiä nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvonnasta. Mikäli Fimea lääkelain nojalla antaa määräyksiä tai ohjeita, on ne myynnissä huomioitava. Hakijan on ilmoitettava kirjallisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, jos lupahakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai valmisteiden myynti lopetetaan.

Päätöksen voimassaolo

Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.

Lupamaksu

75 euroa, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 13.12.2016 hyväksymän taksan mukaisesti.

Vuosittainen valvontamaksu vuodelle 2019 on 35 euroa ensimmäiseltä myyntipisteeltä ja seuraavilta 3,5 euroa. Vuoden 2020 valvontamaksu voi vielä muuttua.

Lasku

HOK-Elanto Liiketoiminta Oy

Alepa Kerava

Verkkolaskuosoite: 003718379573

Verkkolaskuoperaattori: OpusCapita Solutions Oy

Välittäjätunnus: E204503

 

y-tunnus: 1837957-3

Sovelletut oikeusohjeet

Lääkelaki (1987/395)

Tupakkalaki (549/2016)

Hallintolaki (434/2003 § 43 mom.3)

Kuntalaki (365/1995 § 89)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Allekirjoitus

Tapio Multanen, terveystarkastaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus