§ 15 Päätös nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa 1369 Marko Heino Oy, R-kioski Kerava Tori

Lataa 

TUUDno-2019-1269

Päätöspäivämäärä

4.6.2019

Päätöksen tekijä

Terveystarkastaja

Päätöksen perustelut

 

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntipaikka on vähittäismyymälä, joka on rekisteröity elintarvikehuoneistoksi. Elintarvikehuoneisto on säännöllisessä valvonnassa. Siellä on tupakkalain 549/2016 edellyttämä tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa ja siihen kuuluva omavalvontasuunnitelma.

 

Päätös

Päätän myöntää 1369 Marko Heino Oy: lle luvan nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntiin R-kioski Kerava Tori,  hakemuksen mukaisesti 2 myyntipisteeseen.

Myynnissä on noudatettava lupahakemuksessa esitettyjä selvityksiä nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvonnasta. Mikäli Fimea lääkelain nojalla antaa määräyksiä tai ohjeita, on ne myynnissä huomioitava. Hakijan on ilmoitettava kirjallisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, jos lupahakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai valmisteiden myynti lopetetaan.

Päätöksen voimassaolo

Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.

Lupamaksu

80 euroa, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 13.12.2016 hyväksymän taksan mukaisesti.

Vuosittainen valvontamaksu vuodelle 2019 on 35 euroa ensimmäiseltä myyntipisteeltä ja seuraavilta 3,5 euroa. Vuoden 2020 valvontamaksu voi vielä muuttua.

Lasku

1369 Marko Heino Oy

003726819663

PL 70701 Kuopio

(Välittäjä: Ropo Capital Oy OVT 003714377140)

 

y-tunnus: 2681966-3

Sovelletut oikeusohjeet

Lääkelaki (1987/395)

Tupakkalaki (549/2016)

Hallintolaki (434/2003 § 43 mom.3)

Kuntalaki (365/1995 § 89)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

 

Allekirjoitus

Tapio Multanen, terveystarkastaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus