§ 12 Päätös nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa Tmi Henri Palovirta, K-Supermarket Karuselli

Lataa 

TUUDno-2019-1007

Päätöspäivämäärä

7.5.2019

Päätöksen tekijä

Terveystarkastaja

Päätöksen perustelut

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntipaikka on vähittäismyymälä, joka on rekisteröity elintarvikehuoneistoksi. Elintarvikehuoneisto on säännöllisessä valvonnassa. Siellä on tupakkalain 549/2016 edellyttämä tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa ja siihen kuuluva omavalvontasuunnitelma.

Päätös

Päätän myöntää Tmi Henri Palovirralle luvan nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntiin K-Supermarket Karusellissa hakemuksen mukaisesti 1 myyntipisteeseen.

Myynnissä on noudatettava lupahakemuksessa esitettyjä selvityksiä nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvonnasta. Mikäli Fimea lääkelain nojalla antaa määräyksiä tai ohjeita, on ne myynnissä huomioitava. Hakijan on ilmoitettava kirjallisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, jos lupahakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai valmisteiden myynti lopetetaan.

Päätöksen voimassaolo

Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.

Lupamaksu

75 euroa, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 13.12.2016 hyväksymän taksan mukaisesti.

Vuosittainen valvontamaksu vuodelle 2019 on 35 euroa ensimmäiseltä myyntipisteeltä ja seuraavilta 3,5 euroa. Vuoden 2020 valvontamaksu voi vielä muuttua.

Lasku

Tmi Henri Palovirta

Kauppakaari 10

04200 Kerava

 

y-tunnus: 2996838-1

Sovelletut oikeusohjeet

Lääkelaki (1987/395)

Tupakkalaki (549/2016)

Hallintolaki (434/2003 § 43 mom.3)

Kuntalaki (365/1995 § 89)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Allekirjoitus

Saara Nironen, terveystarkastaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus