§ 1 CaseM asianhallintajärjestelmän integroiminen Louhi Kuntapalvelimeen (TuuGis)

Lataa 

TUUDno-2019-536

Päätöspäivämäärä

14.3.2019

Päätöksen tekijä

Paikkatietopäällikkö

Päätöksen perustelut

Tuusulan kunnan hallintosääntö,​ toimivalta: Hankinnat

Päätös

Päätän hyväksyä Sitowise Oy:n tarjouksen 1.3.2019 nro 10185979-2 mukaiset kustannukset yhteensä 23.500 e (alv 0%) sisältäen integrointiin liittyvät muutostyöt TuuGis-palveluun sekä CaseM-dokumenttien metatietojen siirtoon.

Kustannukset maksetaan investointimäärärahoista, kustannuspaikka 18397001 Muut pitkävaikutteiset menot, investointikohde 18370514 Tuusulan paikkatietojärjestelmien kehittäminen.

Allekirjoitus

Jarmo Kyllönen, paikkatietopäällikkö

Organisaatiotieto

Kuntasuunnittelu