§ 92 Monitoimilaitteiden hankinta Kirkonkylän koulu

Lataa 

TUUDno-2018-188

Päätöspäivämäärä

11.7.2018

Päätöksen tekijä

Opetuspäällikkö

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 11.12.2017 § 223: Toimivalta talousasioissa

Päätös

Päätän, että Kirkonkylän koululle hankitaan monitoimilaitteet lisälaitteineen (aluskaapit, nitovat viimeistelijät) esityksen mukaisesti.

 

Allekirjoitus

Helena Palola, opetuspäällikön sijainen

Organisaatiotieto

Kasvatus- ja sivistystoimi