§ 2 Monitoimilaitteiden hankinta Kellokosken koulu

TUUDno-2018-188

Päätöspäivämäärä

2.2.2018

Päätöksen tekijä

Opetuspäällikkö

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 11.12.2017 § 223: Toimivalta talousasioissa

Päätös

Päätän, että Kellokosken koululle hankitaan monitoimilaite esityksen mukaisesti.

 

Allekirjoitus

opetuspäällikkö Markus Torvinen

Organisaatiotieto

Kasvatus- ja sivistystoimi