§ 6 Rykmentinpuiston kunnanosa nro 15, tonttijaon laatiminen kortteliin 5712

Lataa 

TUUDno-2019-32

Päätöspäivämäärä

18.1.2019

Päätöksen tekijä

Maankäyttöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta maankäyttö- ja rakentaminen.

Päätös

Päätän

  • hyväksyä tonttijakokartan nro 15025 pohjakartan
  • hyväksyä tonttijaon Rykmentinpuiston kunnanosan nro 15 kortteliin 5712 tonttijakokartalla nro 15025
  • määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla edellä mainittu tonttijako tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kuntasuunnittelu