§ 93 Rykmentinpuiston kunnanosa nro 15, tonttijaon laatiminen kortteliin 5704

Lataa 

TUUDno-2018-1568

Päätöspäivämäärä

3.12.2018

Päätöksen tekijä

Maankäyttöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta maankäyttö- ja rakentaminen.

Päätös

Päätän

  • hyväksyä tonttijakokartan pohjakartan
  • hyväksyä tonttijaon Rykmentinpuiston kunnaosan nro 15 kortteliin 5704
  • määrätä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 202 §:n nojalla edellä mainittu tonttijako tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kuntakehitys ja tekniikka