§ 58 Rykmentinpuiston kunnanosa nro 15, tonttijaon laatiminen kortteliin 5735

Lataa 

TUUDno-2018-1041

Päätöspäivämäärä

18.9.2018

Päätöksen tekijä

Maankäyttöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta maankäyttö- ja rakentamisasioissa.

Päätös

Päätän

  • hyväksyä tonttijakokartan nro 15016 pohjakartan
  • hyväksyä tonttijaon tonttijakokartalla nro 15016 koskien kunnanosan nro 15 korttelin 5735 tontteja nrot 1 - 3 osoitteissa Pataljoonantie 11, 13 ja 15
  • määrätä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 202 §:n nojalla edellä mainittu tonttijako tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kuntakehitys ja tekniikka