§ 51 Rykmentinpuiston kunnanosa nro 15, tonttijaon muuttaminen kortteliin 5708

Lataa 

TUUDno-2018-1071

Päätöspäivämäärä

22.8.2018

Päätöksen tekijä

Maankäyttöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta maankäyttö- ja rakennusasioissa.

Päätös

Päätän

  • hyväksyä tonttijakokartan nro 15018 pohjakartan
  • hyväksyä tonttijaon muuttamisen tonttijakokartalla nro 15018 muodostaen Rykmentinpuiston kunnanosaan nro 15 kortteliin 5708 tonttijakotontit 2 ja 3 osoitteissa Isokarhunkierto 9 ja Eliaksenpolku 2
  • määrätä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 202 §:n nojalla edellä mainittu tonttijako tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kuntakehitys ja tekniikka