§ 2 Omakotitontin vuokraaminen, Peltokaaren asemakaava-alue, Jokela

Lataa 

TUUDno-2019-10

Päätöspäivämäärä

8.1.2019

Päätöksen tekijä

Maankäyttöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta: maankäyttö ja rakentaminen.

 

Päätös

Päätän, että

  • Tuusulan kunta vuokraa kiinteistön 858-21-***** 1.710,00 euron vuosivuokralla ja muutoin vuokrasopimuksessa tarkemmin määritellyin ehdoin.
     
  • varausmaksu 1.000,00 euroa tulee maksaa laskua vastaan 21.1.2019 mennessä. Varausmaksua ei palauteta, mutta se luetaan osaksi vuosivuokraa. Ellei varausmaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, tämä päätös raukeaa.
     
  • tämä päätös on voimassa 29.3.2019 asti. Mikäli sopimusta ei ole päätöksen voimassaoloaikana allekirjoitettu, tämä päätös raukeaa ja kunnalla on oikeus pidättää itsellään varausmaksu.

 

Allekirjoitus

Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kuntasuunnittelu