§ 23 Mammuttikoti Oy, käyttölupa tontinkäyttösuunnitelman tekemiseen korttelin 6432 tonteille 5 ja 6, sekä korttelin 6437 tonteille 1, 2, 4-6 Peltokaari, Jokela

Lataa 

TUUDno-2018-524

Päätöspäivämäärä

6.4.2018

Päätöksen tekijä

Maankäyttöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Tuusulan kunna hallintosääntö, toimivalta: maankäyttö ja rakentaminen

Päätös

Päätän

  • antaa Mammuttikoti Oy:lle (y 0837135-9) käyttöluvan liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin Jokelan Peltokaaren asemakaava-alueella korttelissa 6432 tontit 5 ja 6 ja korttelissa 6437 tontit 1, 2, 4 - 6.
     
  • että rakennusliike saa tehdä omalla kustannuksellaan kiinteistöillä tarvittavat maaperätutkimukset rakennusten perustamistavan selvittämiseksi
     
  • että sopimus on voimassa 31.7.2018 saakka

Allekirjoitus

Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kuntakehitys ja tekniikka