§ 67 Kiinteistön myynti, Rusutjärvi

TUUDno-2018-1316

Päätöspäivämäärä

30.10.2018

Päätöksen tekijä

Maankäyttöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta maankäytön ja rakentamisen asioissa.

Päätös

Päätän

  • että Tuusulan kunta myy kiinteistön ***** 102 777 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.
  • että etukäteismaksu 10 278 euroa tulee maksaa laskua vastaan 31.10.2018 mennessä. Etukäteismaksua ei palauteta, mutta se luetaan osaksi kauppahintaa. Ellei etukäteismaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, tämä päätös raukeaa.
  • että tämä päätös on voimassa 31.1.2019 asti. Mikäli kauppaa ei allekirjoiteta päätöksen voimassaoloaikana, tämä päätös raukeaa.
  • oikeuttaa kauppakirjan allekirjoittajien tarvittaessa tekemään kauppakirjaan pieniä/teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen kauppakirjan.

Allekirjoitus

Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kuntakehitys ja tekniikka