§ 65 Kiinteistön myynti, Anttilanrannan asemakaava-alue

Lataa 

TUUDno-2018-106

Päätöspäivämäärä

4.10.2018

Päätöksen tekijä

Maankäyttöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta: maankäyttö ja rakentaminen

Päätös

Päätän, että

  • Tuusulan kunta myy kiinteistön 858-1- ***** 115.559,00 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.
     
  • varausmaksu 1000 e tulee maksaa laskua vastaan 22.10.2018 mennessä. Varausmaksua ei palauteta, mutta se luetaan osaksi kauppahintaa. Ellei varausmaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, tämä pätös raukeaa.
     
  • tämä päätös on voimassa 31.12.2018 saakka. Mikäli kauppaa ei allekirjoiteta päätöksen voimassaoloaikana, tämä päätös raukeaa.
     
  • oikeuttaa kauppakirjan allekirjoittajat tarvittaessa tekemään sopimukseen pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen kaupakirjan.

Allekirjoitus

Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kuntakehitys ja tekniikka