§ 1 Den Finland Oy, rasitesopimus, 858-401-3-210, Sula

Lataa 

TUUDno-2018-99

Päätöspäivämäärä

4.1.2019

Päätöksen tekijä

Maankäyttöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta maankäytön ja rakentamisen asioissa.

Päätös

Päätän

  • että myöhemmin tontiksi lohkottava määräala 858-401-3-210-M601 saa 10 metriä leveän kulkuoikeuden katualueelta kantatilan 858-401-3-210 kautta. Rasitealueen enimmäispituus on rajalinjojen 36-43 ja 37-39 välinen matka. Rasitealueen riittävä pituus tarkennetaan rasite- tai lohkomistoimituksessa rakennusluvassa osoitettavan liittymän sijainnin mukaan. Rasitealueen sijainti ja enimmäisulottuvuus on merkitty tämän rasitesopimuksen liitteenä olevaan liitekarttaan.
  • hyväksyä liitteenä olevan rasitesopimuksen.

Allekirjoitus

Tuija Palkki, vs. maankäyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kuntakehitys ja tekniikka