§ 4 Koskensillantie, pysäköintikiellon asettaminen

Lataa 

TUUDno-2018-402

Päätöspäivämäärä

29.3.2018

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö, valtuusto 11.12.2017 § 223

Päätös

Liikennesuunnittelijan esityksestä päätän, että Koskensillantien länsireunan ongelmalliselle katuosuudelle asetetaan pysäköintikielto liitteen liikennemerkkisuunnitelmassa esitetyllä tavalla.

Liikennemerkkien hankkimisesta ja asentamisesta vastaa työnjohtaja Keijo Salminen, p. 040 314 4508, keijo.salminen@tuusula.fi.

Kun liikennemerkit on asennettu, tulee siitä ilmoittaa tekniselle avustajalle Anne Paakkiselle, p. 040 314 3571, anne.paakkinen@tuusula.fi.

Allekirjoitus

Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri

Organisaatiotieto

Kuntakehitys ja tekniikka