§ 1 Tuusulan kunnan osallistuminen ympäryskuntien yhteiseen kaukokartoitushankkeeseen

Lataa 

TUUDno-2019-3

Päätöspäivämäärä

2.1.2019

Päätöksen tekijä

Kuntasuunnittelupäällikkö

Päätöksen perustelut

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta talousasiossa.

Päätös

Päätän, että Tuusulan kunta osallistuu yhteishankintaan Vantaan, Nurmijärven, Keravan sekä Järvenpään kanssa ja vastaa hankkeen Tuusulan kunnalle kohdistuvista kustannuksista. Lisäksi tehdään erillinen hankintapäätös maksuosuuksien ja hankittavien optioiden selvittyä.

Allekirjoitus

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö

Organisaatiotieto

Kasvu ja ympäristö