§ 95 Hyvitys kiinteistökauppaan liittyvästä täyttömaan poistosta

Lataa 

TUUDno-2018-152

Päätöspäivämäärä

8.10.2018

Päätöksen tekijä

Kuntakehitysjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö, talousasiat, vahingonkorvaukset ja haittakorvaukset

Päätös

Päätän

  • merkitä tiedoksi reklamaation liitteineen ja valokuva-aineistoineen
     
  • että edellä kuvatuin perustein ja päätöksen saatua lainvoiman ***** hyvitetään kiinteistöllä ***** suoritetusta täyttömaan poistosta aiheutuneista kustannuksista yhteensä 6436,84 euroa (sisältäen alv 24 % 1245,84 euroa)
     
  • todeta vielä kantanaan, että vastaantulo reklamaatioon täyttömaan poistamiskustannusten osittaisena hyvittämisenä ei merkitse sitä, että kunta katsoisi kiinteistön- kauppaa rasittavan maakaaren 17 §:n mukaisen laatuvirheen, joka oikeuttaisi varsinaiseen hinnanalennukseen maakaaren 31 §:n mukaisesti.

Allekirjoitus

Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja

Organisaatiotieto

Kuntakehitys ja tekniikka