§ 7 Avustus vuodelle 2019, Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin jaosto

Lataa 

TUUDno-2019-50

Päätöspäivämäärä

30.1.2019

Päätöksen tekijä

Kansliapäällikkö

Päätöksen perustelut

Tuusulan kunnan hallintosääntö 24 §:n 8. kohta ja kunnanhallituksen päätös 14.1.2019 § 15.

Päätös

Päätän myöntää Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin jaostolle avustusta 560 euroa vuodelle 2019 tuusulalaisten sotainvalidien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä tukitoimintaan.

 

Allekirjoitus

Harri Lipasti, kansliapäällikkö

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut