§ 42 Ulkotilaohje

Lataa 

TUUDno-2018-1578

Päätöspäivämäärä

30.11.2018

Päätöksen tekijä

Kaavoituspäällikkö

Päätöksen perustelut

Viitataan Tuusulan kunnanvaltuuston 7.12.2016 § 116  hyväksymän hallintosäännön  toimivaltasäännöksiin tai  päätösvallan delegointia koskevaan toimielimen päätökseen.

Päätös

Päätän seuraavaa

  • tilata ulkotilaohjeen toteutustyön Hyrylän alueen osalta Sitowise Oy:ltä tarjouksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö

Organisaatiotieto

Kuntakehitys ja tekniikka