Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Liikelaitoksen johtaja
hankintapäätös:
§ 1 Vesihuollon johtokartan hankinta, 14.01.2019
§ 2 Buildie -työmaaraportointiohjelman pilottihankinta, 16.01.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Liikelaitoksen johtokunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.