Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jarno Ruusala ja Jorma Sulander.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjut Kylliäinen ja Jorma Sulander.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.