Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2019

TUUDno-2019-62

Valmistelija

  • Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan Veden johtokunta hyväksyi kokouksessaan 12.9.2018 § 23 Tuusulan Veden talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2023, johon sisältyy myös kunnan investointiohjelma.

Kokonaisuudessaan Tuusulan kunnan kunnallistekniikan investointeihin varattiin kuluvalle vuodelle 17 600 000 euroa (Tuusulan kunnan valtuusto 10.12.2018 § 142), josta Tuusulan Veden osuus on 4 100 000 euroa. Tuusulan Veden investointimäärärahat vuodelle 2019 jakautuvat seuraavasti:

Vesijohto- ja viemäriverkostot

Etelä-Tuusula 2 595 000 euroa
Jokela 0 euroa
Kellokoski 210 000 euroa
Muut kohteet 1 295 000 euroa
Yhteensä 4 100 000 euroa

Kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa vuodelle 2019 on arvioitu vuoden vaihteen tilanteen perusteella ohjelmaan otettavat merkittävimmät vesihuollon kohteet, joita ovat: Aropellon kaava-alue, Lahelanpelto II kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen vaiheet 1 ja 2, Rykmentinpuiston liikekeskusta, Monion vesihuolto, Haukantien ja Pellavamäentien kiertoliittymä (johtosiirtoja), Linjapuisto II kaava-alueen vesihuolto sekä Omenalahdentie. Nämä työt Tuusulan Vedelle toteuttaa kunnan kunnallistekniikan rakentamisyksikkö.

”Muut kohteet”- koostuvat pääosin omatyönä tehtävistä vesihuoltoverkoston saneerauksista.

Liitteenä kunnallistekniikan rakentamisohjelma ajalle 1.1.-31.8.2019.

Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari p. 040-314 3563 sekä kunnallistekniikan työpäällikkö Jyrki Sjöblom p. 040-314 3134.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Vesihuoltoliikelaitosken johtokunta päättää

  • hyväksyä omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamisohjelman määrärahavarauksineen ajalle 1.1.-31.8.2019 ja toteaa, että siinä esitetyt työvaiheajoitukset ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarkistaa yhdyskuntatekniikan päällikön päätöksellä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jyrki Sjöblom

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.