Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, kokous 19.9.2019