Vammaisneuvosto, kokous 13.2.2019

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Inkeri Laajanen ja Timo Laakso.