Vammaisneuvosto, kokous 13.2.2019

§ 19 Muut asiat