Vammaisneuvosto, kokous 13.2.2019

§ 18 Ilmoitusasiat

Perustelut

Vammaisneuvoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: