Vammaisneuvosto, kokous 13.2.2019

§ 11 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijat ja muut tahot 2019, vammaisneuvoston edustaja

TUUDno-2019-101

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on kokouksessaan 22.1. päättäyt kutsua vaikuttamistoimielinten edustajat lautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Vammaisneuvoston tulisi nimetä keskuudestaan edustaja ja varaedustaja lautakunnan kokouksiin vammaisneuvoston kuluvalle toimintakaudelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Vammaisneuvosto päättää

  • nimetä edustajan ja tälle varaedustajan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan.