Vammaisneuvosto, kokous 13.2.2019

§ 13 Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kuntien ja Keusoten välisen yhteistyön käynnistyminen, vammaisneuvosto

TUUDno-2019-235

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnalla ja Keusotella on yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä – asiakkaat, asukkaat, kuntalaiset, ovat yhteisiä ja yhteistyötä tehdään eri yhdyspinnoilla. Kunnan hyvinvointitehtävä painottuu ennaltaehkäiseviin palveluihin, Keusoten korjaaviin palveluihin. 
Molemmilla tahoilla on yhteisenä tavoitteena ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja korjaavan hoidontarpeen vähentäminen. Työhön sisältyy kuntalaisten/asukkaiden/asiakkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulma sekä alueen ja kunnan elinvoiman ja talouden näkökulma.


HYTE-tehtävä on molemmissa organisaatioissa koko organisaation läpäisevä ja poikkileikkaava: ylimmästä johdosta asiakaspintaan, toimialueelta toiseen. Molempien organisaatioiden eri organisaatio- ja päätöksentekoelinten tasoilla ja ryhmillä on oma roolinsa HYTEn edistäjinä. 
Rooli on hyvä tunnistaa, kommunikoida ja yhdyspinnat sekä niillä työskentely kirkastaa. Erityisen tärkeää se on Keusoten ja kunnan palveluiden yhdyspinnoilla. Alueellinen HYTE-työ on käynnistynyt kuntien ja Keusoten yhteistyönä. Kokouksessa annetaan tilannekatsaus työn käynnistymiseen ja etenemiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Vammaisneuvosto päättää

  • merkitä tiedokseen tilannekatsauksen alueellisen HYTE-työn käynnistymiseen.