Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kokouksen avaus

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten läsnäolijat.