Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen avaus

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.


Käsitellyt asiat